Riksmäklaren
Läsjöåsen 1 100 000 kr
Intresseanmälan
Tomas Granath
Till salu
1 100 000 Kr (eller högstbjudande)
Intresseanmälan
Tomas Granath
Tomas Granath tomas.granath@riksmaklaren.se
070-5246895
Till salu
1 100 000 Kr (eller högstbjudande)
Intresseanmälan
Tomas Granath
Tomas Granath tomas.granath@riksmaklaren.se
070-5246895
Särna - Läsjöåsen - Särna

1 100 000 kr (eller högstbjudande)
Image
Image
Image
Image
Image

Skogsfastighet bestående av ett skifte med total areal 51,7 ha, varav 50,9 ha är produktiv skogsmark. Skiftet är beläget i Norra Dalarna i Älvdalens kommun. Vackert läge på ca 500 m höjd. Jakträtt inom Särna-Idre besparingsskog samt Särna viltvårdsområde, totalt ca 80 000 ha.

Tomas Granath
Ansvarig mäklare
Tomas Granath tomas.granath@riksmaklaren.se
070-5246895
Rebecka Frost
Mäklarassistent
Rebecka Frost rebecka.frost@riksmaklaren.se
073-0801066

Sammanfattning

Objekttyp
Gård/Jordbr/Skog
Typkod
110
Taxeringsår
2019
Area
52,2074 ha
Pris
1 100 000 Kr (eller högstbjudande)

Övrig Information

Fastighetsbeteckning

Sörberget 21:4

Mark

Impediment: Areal: 1 ha.
Skogsmark: Areal: 51 ha. Barrskog 34 m3/ha.

Tomt övrigt

Utdrag ur Skogsbruksplan avseende tiden 2018 - 2027. Planen är reviderad 2013-05-30 och ajourhållen 2018-02-22.

Skogstillstånd
Medelboniteten är 2,9 m3sk/ha och år, den dominerande marktypen är kråkbär-ljung på frisk mark.
Den totala virkesvolymen är uppskattad till 2 481 m3sk och består av 92 % tall, 3 % gran och 5 % björk. Virkesförrådet är i medeltal 49 m3sk/ha. Fastigheten domineras av yngre skog, 83 % är yngre än 40 år.

Avverkning
Tillväxten för hela 10-årsperioden är 1 552 m3sk, varav 1 298 m3sk i PG bestånden. Avverkningsföslaget under planperioden är 120 m3sk, varav 32 m3sk gallring, vilket är lägre än tillväxten.

Skogsvård
Inghen skogsvård är föreslagen under planperioden, men behov kan upptäckas vid föreslagna inventeringar. Markberedning och plantering kommer som följdåtgärder efter eventuela föryngringsavverkningar.

Skogsproduktionsmål
Mål med produktionen är att idka god skogsvård och producera virke av bra kvalitet samt att utnyttja markens naturgivna produktionskapacitet och förmåga
Fastigheten har en bra tillväxtpotential vid rätt skötsel, där röjning och gallring utförs i rätt tid. Genom täta föryngringar och höga stamantal i kombination med kvalitetsinriktade röjningar nås en bra grund för god kvalitetsutveckling.

Övrigt
Andel i Särna-Idre besparingsskog. Aktuellt 75% i skogsvårdsbidrag.

Jakträtt på totalt 80.000 ha, varav Särna-idre Besparingsskog 43 500 ha och Särna viltvårdsområde 36 000 ha. För mer om info, se: www.besparingsskogen.se/sarna-idre/

Fiskerätt ingår. Fiksekort till delägare i Besparingskogen kostar SEK 250 kr. För mer information, se:
www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/
www.fiskekort.se/sarnaidrefvo/modules.php?name=Maps

Förvärvstillstånd krävs, pris 3 700 kr. För mer information se: www.lansstyrelsen/dalarna/lantbruk-och-landsbyggd

Ekonomi

Pris: 1 100 000 kr (eller högstbjudande).
Taxeringsvärde: skog 384 000 kr, skogsimpedimentsmark 1 000 kr
Typkod 110. Taxeringsår 2019. Det finns uttagna pantbrev om totalt 540 000 kr.

Samfälligheter

Samfällighet: Älvdalen Per-Anders S:3, Samfällighet: Älvdalen Särna-Idre Besparingsskog S:1, Samfällighet: Älvdalen Sörberget FS:12, Samfällighet: Älvdalen Sörberget S:10, Samfällighet: Älvdalen Sörberget S:11, Samfällighet: Älvdalen Sörberget S:6, Samfällighet: Älvdalen Sörberget S:7, Samfällighet: Älvdalen Sörberget S:8, Samfällighet: Älvdalen Sörberget S:9

Visa mer

Visningar

Det finns för tillfället inga planerade visningar för allmänheten. Vänligen kontakta mäklare för att boka en visning.

Karta

Särna - Läsjöåsen - Särna

Intresseanmälan

* - Obligatoriskt